Uvjeti korištenja

PRAVILA I UVJETI KORIŠTENJA

 

Članak 1. Uvod

Tvrtka Conscius d.o.o. informacijske tehnologije (u daljnjem tekstu Conscius) vlasnik je branda hom2e te pripadajućih stranica i domena stranica za oglašavanje nekretnina za prodaju i najam te oglašavanje prateće industrije koja uključuje, ali se ne ograničava na gradnju, opremanje, financiranje i osiguranje nekretnina (u daljnjem tekstu: home square). Za vrijeme korištenja home square stranica, primjenjuju se ovdje navedena Pravila i uvjeti korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni.

Conscius zadržava pravo promjene ovih Pravila i uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave te neće biti odgovoran za moguće posljedice proizišle iz takvih promjena. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave uvjeta na stranicama home square. 


Članak 2. Uporaba i zaštita podataka

Pri korištenju stranica home square, registrirani korisnik/oglašivač dužan je osigurati točne, potpune i istinite podatke. Conscius u svom poslovanju i tehničkoj realizaciji stranica home square čini sve kako bi zaštitio privatnost osobnih podataka oglašivača. U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, osobni podaci oglašivača koriste se isključivo i za svrhu spajanja oglašivača i korisnika tj. potencijalnih kupaca ili najmoprimaca nekretnina.

Registracijom na stranici home square i njezinim korištenjem, suglasni ste da podaci/informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresirani, sukladno ovim Pravilima i uvjetima korištenja. Registrirani korisnik/oglašivač pristaje da njegovu e-mail adresu home square upotrijebi u svrhu slanja obavijesti o statusu predanog oglasa, u svrhu dostave računa za korištenje usluga stranica, kao i u svrhu slanja informativnih news lettera s informacijama o tržištu nekretnina i pratećoj industriji.


Članak 3. Zaštita autorskih prava

Podaci na stranicama home square su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu. Autorska prava koja se odnose na home square uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, slikovne sadržaje, virtualne šetnje, 3D vizualizacije, video materijale i druge grafičke prikaze koji pripadaju home square te dozvolu pružatelja usluge i/ili oglašivača. Podaci na stranicama home square mogu se koristiti samo na način predviđen ovim Pravilima i uvjetima korištenja.

Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela stranica home square, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava home square stranica i podložno je tužbi. Conscius se izuzima od odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača na stranicama home square.

 

Članak 4. Isključenje iz uporabe, naknada štete

Home square zadržava pravo da iz daljnje uporabe stranica isključi onog korisnika koji na bilo koji način krši Pravila i uvjete korištenja, na bilo koji način ometa rad stranica ili na bilo koji način vrijeđa prava oglašivača i korisnika. Home square zadržava pravo da iz daljnje uporabe stranice isključi onog korisnika koji zlouporabljuje objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi stranice, a osobito u smislu:

 • kopiranja sadržaja objavljenog na stranicama home square i objava u/na nekom drugom mediju oglašavanja
 • lobiranja oglašivača home square na oglašavanje na sličnim stranicama, ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira na bilo koji način i nudi im svoje usluge
 • Conscius, uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit

 

Članak 5. Jamstvo

Conscius ne jamči za:

 • istinitost, potpunost i točnost oglasa ili teksta na stranicama home square, kao ni sigurnost, kvalitetu i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga
 • nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i točnost osobnih podataka oglašivača, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju
 • da na stranicama home square neće biti pogrešaka i/ili da će stranice funkcionirati bez prekida u svakom trenutku
 • da će treća strana legalno koristiti stranice home square cijelo vrijeme.

 

Članak 6. Odgovornost

Conscius se, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili ozljede koji mogu nastati izravno ili posredno zbog:

 • korištenja stranice home square
 • korištenja stranica na koje vode linkovi sa stranice home square
 • informacija na stranicama home square
 • postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na stranicama home square
 • uporabe, nemogućnosti uporabe ili zlouporabe bilo koje od gore navedenih stranica.

 

Conscius ne može snositi nikakvu odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s stranicama home square, niti podupiranja takvih stranica od strane Conscius. Stranice home square mogu sadržavati linkove prema drugim stranicama, ali Conscius ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću stranica home square na taj način. 

 

Članak 7. Oglas

Cilj stranica home square je da na moderan i učinkovit način prezentira nekretnine u svrhu bržeg pronalaska kupaca ili najmoprimaca i time uštedi vrijeme i novac.

U svrhu kvalitetne prezentacije nekretnina na stranicama home square, svaki oglas mora sadržavati virtualnu šetnju kroz nekretninu, a osim toga može sadržavati i/ili 3d vizualizaciju i/ili video prikaz te prema potrebi dodatne fotografije nekretnine. 

Na stranicama home square ne ne mogu se oglašavati oglasi koji sadrže samo tekstualni sadržaj bez prethodno navedenih vizualnih sadržaja koji prezentiraju nekretninu.

Kako bi se postigla konzistentnost i točnost podataka, na stranicama home square moguće je objaviti samo jedan aktivni oglas za pojedinačnu nekretninu. Oglas može objaviti vlasnik nekretnine ili njegov ovlašteni zastupnik (u daljnjem tekstu oglašivač). Zastupnik može biti punoljetna fizička ili pravna osoba tj. agencije za posredovanje u prometu nekretninama ovlaštena od strane vlasnika nekretnine.

Oglašivač koji je prvi objavio oglas za određenu nekretninu na stranicama home square, zadržava ekskluzivno pravo oglašavanja dotične nekretnine sve dok mu to pravo nije sporazumno sustegnuto od strane vlasnika nekretnine.

Da bi novi oglašivač oglasio nekretninu, najprije se mora registrirati na stranicama home square. Nakon  registracije i putem korisničkog sučelja, oglašivač naručuje pripremu oglasa za pojedinačnu nekretninu, odabire trajanje objave oglasa, kao i eventualne dodatne usluge iz izbora usluga stranica.

Priprema oglasa uključuje inicijalno fotografiranje i/ili video snimanje  i/ili 3D vizualizaciju nekretnine, naknadnu obradu foto/video sadržaja, izradu panoramskih fotografija i virtualne šetnje, izradu tlocrta te provjeru i upis svih relevantnih podataka o nekretnini kao i kontakt podatke prodavatelja nekretnine na stranicama.

Priprema naručenog oglasa kao i dodate usluge biti će izvršene od strane djelatnika home square ili ugovornih partnera home square neposredno nakon plaćanja usluge od strane oglašivača.

Za svaki pojedinačni oglas, oglašivač može odrediti vremenski period prikaza oglasa na stranicama home square, aktivirati i produžiti ili deaktivirati oglas prema potrebi ili naručiti istaknuto oglašavanje oglasa na nekoj od istaknutih pozicija stranica.

Cijena pripreme oglasa, oglašavanja (prikaza) oglasa kao i dodatne usluge definirane su cjenikom koji korisnik može vidjeti nakon registracije na stranicama home square.

Home square zadržava pravo da odbije, izmjenjuje, uređuje,  ili obriše sve oglase u sljedećim slučajevima:

 • kada proizvod i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
 • kada proizvod može uzrokovati štetu i/ili na bilo koji način prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekog drugog
 • kada proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte ili po hrvatskom zakonu nedopuštene i zabranjene materijale
 • kada jedan oglas sadrži više proizvoda ili usluga
 • kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema Conscius ili home square
 • kada je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
 • kada je cilj oglasa promovirati poduzeće, direktno ili indirektno
 • ako se radi o duplom oglasu (identičan oglas objavljen više puta, oglašavanje iste nekretnine samo pod izmijenjenim uvjetima, npr. cijena, m2,...)
 • kada oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja

 

Članak 8. Količina aktivnih oglasa

Oglašivači na stranicama home square mogu postaviti za svaku pojedinačnu nekretninu samo jedan jedinstven oglas.  Broj jedinstvenih oglasa je neograničen, tj. jednak je broju pojedinačnih nekretnina koje korisnik oglašava.Članak 9. Povrat novca naručitelju usluga

U slučaju da zbog opravdanih tehničkih razloga Conscius nije u mogućnosti u dogovorenom roku izvršiti prethodno naručenu i plaćenu uslugu, Conscius će na zahtjev naručitelja izvršiti povrat uplaćenog novca istome umanjen za iznos troškova bankarskih transakcija.

Conscius će na zahtjev naručitelja izvršiti povrat uplaćenog novca istome umanjen za iznos troškova bankarskih transakcija za one naručene i plaćene usluge od kojih je naručitelj odustao prije nego što su odrađene i/ili isporučene naručitelju i/ili prikazane na stranici home square. Zahtjev za odustajanje od usluge naručitelj treba podnesti pisanim putem na adresu sjedišta Conscius ili slanjem na email prodaja@hom2e.com.

Conscius nije u mogućnosti izvršiti povrat novca naručitelju za uslugu koja je već odrađena i/ili isporučena naručitelju i/ili prikazana na stranicama home square.

Conscius nije u mogućnosti izvršiti povrat novca naručitelju za neizvršenu uslugu u okolnostima koja se zakonski smatraju izvanredna stanja kao npr. šteta nastala Conscius zbog političkih nemira u zemlji, ratnog stanja, potresa, poplava i drugih nepredvidivih prirodnih nepogoda.

 

Članak 10. Anti-spam polica

Za Conscius privatnost naših korisnika je od najvećeg značaja. Conscius za sve masovne email kampanje koristi vlastite ili alate trećih strana koji omogućuju da se korisnik odjavi sa mailing liste ukoliko više ne želi primati obavijesti. Pritom se pridržavamo anti-spam zakona i činimo sve napore kako bismo osigurali da se komunikacija putem e-maila provodi u korist primatelja. Želite li primati obavijesti od home square putem e-maila ili se želite odjaviti sa naše e-mailing liste, kontaktirajte nas na podrska@hom2e.com.

 

Članak 11.Korištenje “cookie-a”

Stranice i sadržaj na stranicama home square te e-mail poruke koje šaljemo našim korisnicima mogu koristiti “cookies” i druge tehnologije kao što su web-oznake i piksel oznake.

Cookie je mala softverska datoteka privremeno ili trajno pohranjena na tvrdom disku Vašeg računala. Stranice home square putem web servera šalju niz informacija u cookie datoteku.

Glavna svrha cookies je omogućiti web serveru da identificira korisnika, korisnikovo računalo te vrstu korištenog web preglednika. Cookies nam pomaže prilagoditi svojstva i funkcionalnosti stranica home square svakom korisniku ponaosobno i time poboljšati korisničko iskustvo.

 Na stranicama home square koriste se dvije vrste cookie-a:

 • Privremeni cookie („session cookie“): ovo je vrsta cookie-a koji ostaju u cookie datoteci Vašeg preglednika dok ne napustite stranice home square. Cookie će također isteći ukoliko ne pristupite stranicama home square u određenom vremenskom periodu.
 • Trajni cookie („persistent cookie“): ovo je vrsta cookie-a koji ostaju u cookie datoteci Vašeg preglednika znatno duže vremena. Taj vremenski period ovisit će o izboru postavki na Vašem Internet pregledniku. Trajni cookie omogućuju da se podaci prenesu na web server svaki put kada netko posjeti  stranice. Trajni cookie su poznati i kao prateći cookie.

Cookie trećih osoba

Stranice home square u određenom trenutku mogu koristiti oglašivače trećih osoba radi oglašavanja i praćenja marketinške komunikacije. Oglašivači trećih osoba koriste cookie kako bi mjerili učinkovitost reklama i kako bi se reklamni sadržaji učinili osobnijima. Podaci koje mogu prikupljati oglašivači trećih osoba mogu uključivati podatke kao što su geolokacijski podaci ili kontakt detalji kao što je e-mail adresa.

Pravila o zaštiti privatnosti tih oglašivača trećih osoba daju Vam daljnje informacije o njihovoj upotrebi coookie-a. Ukoliko želite znati više o praksi zaštite privatnosti tih trećih osoba, možete posjetiti stranicu Network Advertising Initiative koja također pruža informacije o tome kako isključiti navedenu opciju.

 Uključivanje i isključivanje cookie-a

Svaki korisnik stranica home square ima mogućnost prihvatiti ili odbiti cookie promjenom postavki Internet preglednika. Molimo pogledajte upute preglednika ili posjetite About Cookies Internet stranicu, kako bi saznali više o tome kako promijeniti postavke preglednika.

Molimo da uzmete u obzir da određeni sadržaji stranica home square neće biti dostupni jednom kada su cookie isključeni.

Web-oznake i piksel oznake

Stranice home square i e-mail komunikacija mogu sadržavati elektroničku sliku poznatu kao web-oznaka ili piksel oznaka. Web-oznake i piksel oznake prvenstveno koriste tehnologije trećih strana kao što je Google Analytics, kako bi se nadzirala aktivnost posjetitelja stranica home square.

  

Članak 13. Sudska nadležnost

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, stvarno je nadležan sud u Zagrebu. 

 

U Zagrebu, Srpanj 2014.