Kontakti

Opće informacije:

Za opće informacije obratite se na: info@hom2e.hr

 

Oglašavanje nekretnina:

Želite oglasiti prodaju ili najam nekretnine na home square?

Obratite se na: prodaja@hom2e.hr

 

Oglašavanje za agencije za nekretnine:

Želite oglašavati nekretnine i predstaviti svoju  agenciju za nekretnine na home square?

Obratite se na: prodaja@hom2e.hr

 

Marketing:

Želite se oglašavati putem bannera i PR članaka na home square?

Obratite se na: marketing@hom2e.hr

 

Tehnička podrška:

Ukoliko imate tehničkih problema ili prijedlog za unapređenje usluge,

obratite se na: pomoc@hom2e.hr

 

Kontakt telefoni: 

+385 (0)1 6700 300

+385 (0)1 6700 301

 

Home square

Conscius d.o.o. informacijske tehnologije

Adresa: Florijana Andrašeca 14, 10000 Zagreb

Centrala: Kutnjački put 9, 10000 Zagreb

MB:2235366, OIB: 33925981016

Upisan u registat trgovačkog suda u Zagrebu - MBS:

Transakcijski račun: 2484008-1104343014 pri RBA Zagreb

IBAN: HR9824840081104343014

Temeljni kapital 20.000 kn upisan u cijelosti, direktor Branimir Grilec